top of page

CONE75

El. nr. 8813005

CONE75 er verktøyet som letter arbeidet med å utvide eksisterende hull fra 54mm opp til 73mm.

 

Tre CONE75 innpå senterboret i en vanlig hullsag fra størrelse 73mm slik at du får styring.

 

CONE75 tilpasser seg hullet i taket, og det vil oppleves som å sage i nytt tak.

 

CONE75 fungerer som et stort senterbor og kan benyttes både i gips og tre.

I paneltak/tretak må man være mer forsiktig enn i gipstak. Spon havner mellom hullsag og CONE75, CONE75 blir dratt med rundt, og plasten vil da slites i stykker. Test med mindre turtall, og pass på at spon ikke hoper seg opp.

 

CONE75 er spesialutviklet for det danske markedet. 

Filmen nedenfor er av CONE83, men samme fremgangsmåte gjelder for CONE75. 

Last ned produktark her

bottom of page