CONE75

El. nr. 8813005

Verktøy som letter arbeidet med å bore opp hull for downlights. CONE75 tres innpå senterbor i en vanlig hullsag, slik at man får styring. CONE75 tilpasser seg hullet i taket, og det vil oppleves som å bore nytt hull. Passer hullsager 75mm og oppover. Denne er perfekt hvor man ønsker og bytte fra halogen til LED inne i innredninger i kjøkken, karnapp  etc. Denne passer hull fra 54mm og oppover.

CONE75 fungerer som et stort senterbor og kan benyttes både i gips og tretak.

CONE75 er spesialutviklet for det danske markedet.

Filmen nedenfor er av CONE83, men samme fremgangsmåte gjelder for CONE75. 

Last ned produktark her

Følg oss