CONE75

El. nr. 8813005

Verktøy som letter arbeidet med å bore opp hull for downlights. CONE75 tres innpå senterbor i en vanlig hullsag, slik at man får styring. CONE75 tilpasser seg hullet i taket, og det vil oppleves som å bore nytt hull. Passer hullsager 75mm og oppover. Denne er perfekt hvor man ønsker og bytte fra halogen til LED inne i innredninger i kjøkken, karnapp  etc. Denne passer hull fra 54mm og oppover.

CONE75 fungerer som et stort senterbor og kan benyttes både i gips og tretak.

I paneltak/tretak må man være mer forsiktig enn i gipstak. Spon havner mellom hullsag og CONE83, CONE83 blir da dratt med rundt og dette som du opplever kan derfor skje. Test med mindre turtall, og pass på at spon ikke hoper seg opp.

CONE75 er spesialutviklet for det danske markedet.

Filmen nedenfor er av CONE83, men samme fremgangsmåte gjelder for CONE75. 

Last ned produktark her