top of page

JORDSPYDDRIVER

Elnr. 8813042

SDS PLUS Jordspyddriver benyttes sammen med en borhammer / hammer drill ved behov for å drive ned jordspyd for lynavledere.

Kan også benyttes til å drive ned  f.eks. teltfester, og for å drive ned armeringsjern i grus for provisoriske oppstikk.

Elnr. 8813043

SDS MAX Jordspyddriver benyttes sammen med en borhammer / hammer drill ved behov for å drive ned jordspyd for lynavledere.

Kan også benyttes til å drive ned  f.eks. teltfester, og for å drive ned armeringsjern i grus for provisoriske oppstikk.

bottom of page