top of page

Går du med en idé

til et produkt du ønsker å se i bruk av en håndverker?


Det handler om å skape, levere og fange verdi.

Toolsinvent får ved jevne mellomrom henvendelser fra oppfinnere/idéhavere som ønsker at deres gode idé skal ende opp i et produkt som kan selges på markedet. De tenker at idéen er så god at den vil være med å skape verdi for kunden/brukeren. Og de ønsker hjelp fra oss fordi de har sett at vi får det til. Det er hyggelig å få slike henvendelser og vi setter stor pris på det.


Vi har, basert på egen erfaring, noen tips til dere som går med slike idéer i tankene.


En idé i seg selv har ingen verdi. Dessverre er det slik. For å skape verdi må idéen realiseres i form av et produkt markedet vil ha og er villige til å betale for. Produktet må gi en verdi til den som bruker, og du må klare å fange verdi til deg/selskapet.


Hvor langt er du kommet i prosessen fra idé til utvikling av produktet?

Finnes tilsvarende produkt på markedet i Norge eller i verden? Bruk Google for at det er verd! Er idéen en videreføring eller forbedring av et produkt som alt finnes på markedet eller er det en radikal nyhet?


Er idéen din kun i tankene dine må du få den ned på papiret. Besitter du ikke selv ferdigheten som skal til for å få produktet tegnet kan du kontakte en som kan nettopp det. Å bruke noen kroner på dette er helt nødvendig. Kanskje kjenner du noen som kan gjøre det på dugnad?


Når idéen er tegnet, går du i gang med å få laget en prototype. Du har sikkert selv noen tanker om hvilke materialer som må benyttes. Snakk med fagfolk.


Benytt deg av konfidensialitetsavtale, ofte kalt en NDA (Non-Disclosure Agreement), eller fortrolighetsavtale. Den må alltid signeres før den konfidensielle informasjonen du besitter overleveres til potensielle samarbeidspartnere.


Våg å tenke stort. Hva er målet ditt for dette produktet? Når du har målet noenlunde klart kan du sette opp en strategi og gjerne en (visuell) forretningsmodell. Selv bruker vi en modell som er basert på Osterwalder sin Business Canvas Model. En forretningsmodell er et verktøy som brukes som del av strategien for å nå målet som er satt der fremme.«En strategi er et mønster eller en plan som setter en organisasjons overordnede mål, prinsipper og handlingssekvenser inn i en sammenhengende helhet. (...) En velformulert strategi bidrar til å få frem og fordele organisasjonens ressurser på en måte som er unik og livskraftig basert på interne kompetanser og mangler og som er avpasset i forhold til forventede endringer i omgivelsene og svartrekk fra intelligente opponenter.» (James B. Quinn 1996)


“A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value” (Osterwalder og Pigneur 2010)Uansett om du selv ønsker å ta ut produktet i markedet eller få andre til å gjøre det anbefaler vi at du oppretter et selskap. Har du troen på produktet ditt er det ingen stor investering. Når du har selskapet på plass, gjerne et AS, kan du begynne å skape verdier der. Kanskje sitter du på en så genial idé at den bør og kan patenteres? Eller kanskje du vil designbeskytte produktet? Det er kostnader forbundet med dette.


Det kan godt være forretningsmodellen er noe tynn i starten, men det at du begynner på den, vil være med å bevisstgjøre deg på styrker og svakheter internt i bedriften. Du vil også tydeligere kunne se eksterne (utenfor bedriften) muligheter og trusler. Et godt verktøy for dette er en helt ordinær SWOT-analyse som er god å se til. Dette arbeidet kan med fordel gjøres før du beslutter deg for å registrere et selskap.


Er det liv laga?

Forretningsmodellen vil gi deg svar på de ting som er viktige, nødvendige og kanskje avgjørende for videre arbeid:

1. Customer segments - Hvilke kundesegmenter?

2. Value propositions - Hva tilbyr vi og hvilken verdi tilfører vi kundene?

3. Channels – Salgskanaler?

4. Customer relationships - Hvordan skaper vi gode kunderelasjoner?

5. Revenue streams – Inntekststrømmer?

6. Key Resourses - Nøkkel ressurser?

7. Key Activities - Nøkkel aktiviteter?

8. Stakeholders – Interessenter?

9. Cost Structure - Kostnader og kostnadsstrukturer?Nå har du en idé og et ønsket mål der fremme, og mellom der må det en strategi på plass og noen verktøy som f eks forretningsmodellen, samt et selskap.


Når du har et selskap, et produkt du har troen på og som er godt beskrevet og tegnet, kanskje også designbeskyttet og/eller patentert, er neste steg å komme i gang med produksjon. Her stopper det opp for mange.


Nå kan du ta kontakt med en inkubator i nærheten av deg under SIVA for eksempel som hjelper nettopp nye gründere. De kan gi råd om muligheter for økonomisk støtte og søknader.


Selv har vi fått masse god hjelp og støtte fra Innoventus Sør.


Er du der at du ikke ønsker å stå for produksjon, markedsføring, salg og distribusjon selv kan du ta kontakt med Toolsinvent. Vi vil vurdere om ditt produkt passer inn i vårt sortiment basert på den strategien vi har valgt. Er det et produkt som passer inn hos oss og i vår forretningsmodell, kan vi inngå avtale på hvor vi tar over ansvaret på produksjonsveien og på det som angår økonomi. Kanskje kan Toolsinvent bidra med videreutvikling.


Det at Toolsinvent stiller noen krav til hvor langt idéen er kommet er fordi vi selv hele tiden jobber med nye idéer, og vi kan ikke havne i en situasjon hvor det blir spørsmål rundt opphav til idéen den ene eller den andre veien.


Det er heller ikke bare produktet som er avgjørende for oss om vi velger å gå for et samarbeid eller ei. Det er menneskene bak. Felles verdier og energien som ligger der i et mulig samarbeid. Et samarbeid må gi verdi for begge parter.


Uansett hvilken vei du velger ønsker vi deg masse lykke til!
Comments


bottom of page