top of page

Miljøpolicy for Toolsinvent

 

 

Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Vår Miljøpolicy beskriver hva Toolsinvent ønsker å oppnå med miljøarbeidet vårt på et overordnet nivå. Den er retningsgivende og visjonær for vårt arbeid.

 

Toolsinvent ble sertifisert Miljøfyrtårn 6. desember 2023.

 

Prosessen startet opp medio september 2023.

Sertifisering innebærer dokumentasjon på at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger i alle ledd av virksomheten.

 

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produksjon, deler, produkter og tjenester.

 

Samfunnsansvar og miljøpåvirkningene våre tar vi på alvor,

Toolsinvent har som mål å produsere produkter på en mest mulig miljøvennlig måte, og først og fremst i Norge.

 

Vi benytter oss også av/og samarbeider med arbeidsinkluderingsbedrifter, arbeidssamvirketiltak (ASVO), og selskaper med avdelinger for varig tilrettelagt arbeid (VTA).

 

Vi har en forventning om at tilsvarende miljøpolicy gjelder for våre kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.

 

 

Arbeidet gjøres gjennom:

 

 • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.

 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer.

 • å ha lett tilgjengelig og oppdatert informasjon rundt vårt arbeid med Miljøledelse med gode retningslinjer og rutiner for den daglige virksomheten.

 • Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

 

 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet:

 

 • Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.

 • Vi skal utvikle verktøy og festemateriell som effektiviserer arbeidet til håndverkere og som også tar høyde for god HMS for brukeren

 • Vi skal kildesortere avfall.

 • Vi skal redusere avfall – både i forbindelse med kontordrift, så vel som produksjon og emballasje.

 • Vi skal redusere direkte energibruk og påvirke redusert energibruk i leverandørkjeden.

 • Vi skal produsere så mye som mulig i Norge.

 • Vi skal produsere plastprodukter i resirkulert plast der det er mulig mht design og kvalitet.

 • Vi skal redusere bruken av plastemballasje.

 • Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører og samarbeidspartnere.

 

 

 

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem.

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

 

For bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no.

Samspill mellom virksomhet og samfunn

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Toolsinvent AS i årene fremover.

 

Innspill kan rettes til Miljøfyrtårn-ansvarlig, Hege Beate Simonstad på epost hbs@toolsinvent.no.

Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_450x500px.png
bottom of page